Budaya Perusahaan


Setelah tujuh dekad akumulasi sejarah dan inovasi dan pembangunan, FAWDE telah membentuk sistem budaya perusahaan yang lengkap yang terdiri daripada budaya ideasional, pemotongan budaya ideasional, budaya tingkah laku dan budaya alam sekitar.

Budaya ideologi terdiri daripada enam aspek, iaitu, nilai teras perusahaan, misi perusahaan, visi perusahaan, nilai perusahaan, falsafah perusahaan, dan gaya kerja;

Potongan budaya ideasional melibatkan sepuluh aspek, iaitu pengurusan, pemasaran, R & D, kualiti, pembuatan, perolehan, perkhidmatan, keselamatan dan perlindungan alam sekitar, kejujuran dan inovasi;

Budaya kelakuan khusus menetapkan kod perilaku dalam 16 aspek, iaitu bahasa yang sopan, pengenalan sosial, persekitaran luar, keselamatan lalu lintas, makan beradab, tapak operasi, kerja pejabat bertamadun, motto kilang pengajaran, hubungan kerja, etiket telefon, meminta arahan & kerja laporan, persidangan kerja, kajian staf, upacara penaikan bendera, penerimaan harian, dan etika kunjungan;

Kebudayaan alam sekitar terutamanya ditunjukkan dalam dua aspek, iaitu pengurusan standardisasi dan kilang hijau FAWDE.